« Powrót
Uprawnienia energetyczne E i D

Polska Korporacja Techniki SGGiK organizuje szkolenie (seminarium) i egzaminy dla osób zainteresowanych przedłużeniem ważności uprawnień energetycznych „E” i „D”.

Osoby zainteresowane przedłużeniem uprawnień uprzejmie prosimy o kontakt z biurem Rady Krajowej Korporacji tel. 22 678 79 29, 678 98 93, e-mail: sggik@sggik.pl

 

Szkolenie i egzaminy odbędą się po zgłoszeniu się minimum 10 zainteresowanych osób, w siedzibie Polskiej Korporacji Techniki SGGiK, Warszawa  Al. KEN 95 (klatka 18a I piętro pokój nr 10).

Koszt kursu 300 zł/os. Termin szkolenia i egzaminów proponujemy na dzień 23 marca 2017 r., rozpoczęcie kursu godz. 915.

 

Zgodnie z § 14.2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U Nr 89) wysokość opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (egzamin) wynosi obecnie 212,00 zł od jednego uzyskanego uprawnienia objętego wymaganiami.

 

W przypadku naszej branży najczęściej wymaganymi kwalifikacjami z zakresu eksploatacji („E”) są następujące grupy (opłata wynosi 3 x 212,00 zł tylko za same egzaminy jeżeli osoba chce posiadać uprawnienia z każdej z poniżej wskazanych grup):

Grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  i zużywające energie elektryczną

Grupa 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

W przypadku chęci uzyskania lub przedłużenia uprawnień dozorowych („D”) przy egzaminie wnosi się ponownie opłaty za każdy egzamin z grupy 1, 2 lub 3 w zależności od potrzeby posiadania takich uprawnień.

Członkowie Wspierający Korporacji