« Powrót
Nowe wydanie POLSKIEGO INSTALATORA - do lektury zaprasza Joanna Jania, redaktor naczelna PI

Dobre wyniki branży instalacji za ubiegły rok – pomimo przedłużającej się pandemii, gwałtownie rosnących cen surowców, materiałów i komponentów, problemów z dostawami czy brakiem pracowników – niewątpliwie bardzo cieszą. Tym niemniej to nie koniec wyzwań, co dobitnie wykazała nam sytuacja z ostatnich tygodni. Konieczność przyspieszonego odejścia od paliw kopalnych i uniezależnienia od ich importu spowodowała, że znów znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości (nie tylko energetycznej), raczej bez możliwości utrzymania zakładanych okresów przejściowych dla wdrażania strategii elektryfikacji sektorów, przechodzenia na energię z OZE czy istotnego obniżenia energochłonności w budownictwie.

Szeroki zakres wyzwań, z jakimi obecnie przyjdzie nam się zmierzyć, przedstawia m.in. Paweł Lachman, prezes PORT PC i koordynator POBE, w obszernym wywiadzie, który udzielił redakcji „Polskiego Instalatora”. Sytuacja jest dynamiczna, ale generalne kierunki z pewnością nie ulegną już zmianie. W wywiadzie poruszamy również kwestie opłacalności nowych prosumenckich instalacji fotowoltaicznych – po wprowadzeniu z początkiem kwietnia br. zmian w sposobie rozliczania energii, oraz przedstawiamy najnowsze dane porównawcze kosztów ogrzewania budynku jednorodzinnego z zastosowaniem różnych źródeł ciepła. Rozmawiamy też o tym, jak zapewnić wysoką jakość instalacji wykorzystujących OZE oraz skrócić czas niezbędny do ich montażu – o potrzebie standaryzacji projektów, czyli uproszczenia i ujednolicenia instalacji, o wymogu podawania klarownych i jednoznacznych danych technicznych produktów czy też o rozwoju technologii pomp ciepła w kierunku kompaktowości urządzeń.

Warto zauważyć, że trend związany z kompaktowością urządzeń jest już bardzo silny na rynku kotłów gazowych. Rozwiązaniom tym poświęciliśmy osobny artykuł – „Instalacje grzewcze „Plug and Play”, czyli „podłącz i używaj””. W obliczu czekającej nas transformacji w branży grzewczej, wdrażanie filozofii „PnP” wydaje się bowiem koniecznością. Szybszy i prostszy montaż urządzeń z pewnością nie odbierze instalatorom pracy, ale pozwoli obsłużyć większą liczbę zleceń w tym samym lub krótszym czasie.

 

Zapraszam do lektury Joanna Jania, redaktor naczelna „PI”

Członkowie Wspierający Korporacji