« Powrót
Część I. Jakie ten wyrób ma parametry? – Wprowadzanie i udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych z segmentu HVAC. Ogólny zarys stanu prawnego.

Znajomość atualnych procedur i spełnienie wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu nowych wyrobów z segmentu HVAC to obowiązek ich producentów* i często spore wyzwanie nawet dla firm od lat działających w branży. Temat jest obszerny i skomplikowany, jednak – w kontekście deklarowania parametrów technicznych wyrobów – niewątpliwie wart jest rozpoznania również przez osoby świadczące usługi w branży HVAC, których odpowiedzialność zawodowa związana jest z odpowiednim doborem i stosowaniem tych wyrobów. Mam oczywiście na uwadze projektantów, wykonawców, serwisantów, inspektorów nadzoru… Rozpoczynamy zatem cykl tematyczny poświęcony wspomnianym zagadnieniom. W pierwszej części pokrótce opiszę podstawy prawne i zasadnicze pojęcia związane z wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem wyrobów budowlanych na rynku EOG i krajowym.

Wyrobów budowlanych z segmentu HVAC jest na tyle dużo i na tyle duża jest ich różnorodność, że wymienić można wiele rozmaitych parametrów, którymi się je opisuje i w oparciu o które można je ze sobą porównywać w ramach danej grupy produktowej. Jednak najczęściej patrzymy na takie wielkości, jak: poziom i/lub klasa ciśnienia, temperatury, przepustowości, współczynnika przepływu, mocy itd. Jeśli chcemy wybrać jakiś produkt, np. kurek kulowy, to sprawdzamy m.in. właśnie parametry techniczne i porównujemy je ze sobą dla kilku produktów. W tym przypadku najczęściej zwracamy uwagę w pierwszej kolejności na nominalne ciśnienie pracy i nominalny zakres temperatury pracy. Danych takich szukać należy w dokumentach dostarczanych przez producenta, jest to oczywiste.
No dobrze – ale konkretnie, w jakich dokumentach należy ich szukać i skąd możemy mieć pewność, że dane te są prawdziwie, a nie są tylko np. marketingową przechwałką? W tym cyklu artykułów odpowiemy sobie na te pytania, a także na wiele innych związanych z tym zagadnieniem.

Członkowie Wspierający Korporacji